top of page

DATISKYDDSPOLITIK

All personlig information som tillhandahålls till Publisher-företaget via webbplatsen eller på annat elektroniskt sätt som görs tillgängligt för användarna kommer att hanteras med största konfidentialitet.

523.png
Recurso 4.png

Vi samlar inte in personlig information om tittaren. För reklamändamål kan vi dock spela in och använda information som inte är personligt identifierbar (inklusive men inte begränsat till följande: IP-adressen till tittarenheten, för att göra geo-inriktning eller för att identifiera mobiloperatör, anslutningstyp och andra detaljer; "användaragenten" i webbläsaren eller applikationen och andra relevanta rubriker för begäran för att hjälpa oss att identifiera enhetstypen; datum och tid för annonsen levererade en unik identifierare, till exempel en HTTP-cookie eller enhetsannonseringsidentifierare) som gör att vi inte kan visa samma annons om och om igen.

Recurso 6.png

Säkerhetsåtgärder: Förlagsföretaget uppger och garanterar att det upprätthåller säkerhetsnivåer för skydd av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och att det har implementerat alla tekniska medel som finns tillgängliga för att undvika förlust, missbruk, förändring, obehörig åtkomst och stöld av data från användare.

Recurso 9.png

Berörda parters rättigheter: Förlagsföretaget förbinder sig att respektera och underlätta berörda parter som utövar sina rättigheter som erkänns i förordningar i frågor som rör dataskydd och i synnerhet rättigheterna till tillgång, korrigering, avbrytande och motsats av uppgifter. Nämnda rättigheter kan utövas genom att skicka en begäran till kontaktlänken som nämns i sidfotens sidfot, bifoga en kopia av ID och specificera rätten som utövas.

Recurso 8.png

Kvaliteten på uppgifterna: När du tillhandahåller information till förlagsföretaget, garanterar du och ansvarar i alla fall för att informationen är sann, korrekt och fullständig och du har informerats och har gett ditt samtycke till innehållet i denna sekretess politik. Om du inte tillhandahåller nämnda data eller tillhandahåller felaktiga uppgifter kommer det att göra det omöjligt för förlagsföretag att arbeta med dig.

.

Säkerhetsåtgärder: Förlagsföretaget uppger och garanterar att det upprätthåller säkerhetsnivåer för skydd av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och att det har implementerat alla tekniska medel som finns tillgängliga för att undvika förlust, missbruk, förändring, obehörig åtkomst och stöld av data från användare.

.

bottom of page